Algemeen over je voeten

 


 

In de voeten weerspiegelt zich het hele lichaam. Door de reflexzones te masseren wordt de doorbloeding, lymfe- en energiedoorstroming gestimuleerd en worden afvalstoffen sneller afgevoerd.
Hierdoor wordt de gezondheid hersteld en verminderen of verdwijnen klachten.
De vitaliteit neemt toe en lichaam en geest ontspannen.

De basisgedachte van voetreflexologie is dat de voeten een afspiegeling vormen van het totale lichaam. Met andere woorden: alle organen, klieren, spieren en botten, zenuwen en weefsels in het lichaam hebben een reflexgebied of reflexpunt op de voeten en rond om de enkels. Door de voet te behandelen, behandel je de corresponderende gebieden. Iedere behandeling staat in het teken van rust en stilte,
zodat een diepe ontspanning kan optreden. Hiermee krijgt een behandeling een diepe doorwerking in lichaam en geest.

 


Al eeuwenlang bewijst voetreflex zijn effectiviteit. De Chinezen pasten deze therapie al 4500 jaar geleden toe en van de Egyptenaren is bekend dat artsen dit 2500 jaar geleden toepasten. In de loop van de eeuwen zijn er grote verschillen ontstaan tussen de Westerse en de Chinese voetreflextherapie.
Beide systemen zijn werkzaam en vullen elkaar prima aan.

 

Voetreflexzone therapie is een veilige methode, die niet alleen naar de klachten
(de symptomen van de verstoring) kijkt, maar probeert de oorzaak te ontdekken.
Door inzicht te krijgen in welke gebieden de onbalans zich manifesteert en de klachten bij de bron aan te pakken, wordt het zelf genezende vermogen van het lichaam gestimuleerd. wie is het?

In principe is het voor iedereen, jong of oud, met of zonder klachten.
Er zijn echter enkele beperkingen waarbij deze therapie niet of alleen na overleg met de huisarts toegepast mag worden.

De voetreflex behandeling:

De behandeling gebeurt met de handen, zonder hulpmiddelen.
Wilt u graag een voetreflex behandeling ondergaan, dan kunt u contact opnemen.
Door te luisteren naar u en kijken naar de voeten en daar de massages op af te stemmenkomt een behandelplan tot stand.
Tijdens de eerste afspraak bepalen we gezamenlijk welk behandelplan we volgen,
hoeveel behandelingen gewenst zijn en op welke wijze we te werk gaan.
 

 


Voeten lezen:   

Je voeten, je leven. Het is mogelijk om je voeten te laten lezen, je eigen voeten vertellen jouw levens verhaal en laten zien wat er mogelijk speelt op dat moment in je leven.